JÄSENEKSI

Sukuseuran jäsenmaksu täysi-ikäiseltä jäseneltä on 30€ vuodessa, alaikäiseltä maksua ei peritä. 
Ainaisjäsenyys on kertamaksuna 500€.


Kiiskisten sukuseuran jäseneksi liittyminen tapahtuu toimittamalla sukuseuraan liittymishakemus alla olevin tiedoin ja maksamalla jäsenmaksu Kiiskisten sukuseuran tilille. Liittymislomakkeen lähettämisen jälkeen sukuseuran sihteeri@kiiskistensukuseura.fi / Katja Leinonen lähettää jäsenmaksulomakkeen.

Halutessasi voit myös täyttää paperisen lomakkeen ja lähettää sen lomakkeen ohjeiden mukaisesti.

If you wish, you can also fill out a paper form and submit it according to the instructions on the form.

    Jäsentiedot

    Täytetty lomake lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse