KIISKISTEN SUKUSEURAN PERUSTAMINEN

Vuonna 2017 heräsi  Juvan Kiiskilänniemen sukuhaaraan kuuluvien ihmisten piirissä ajatuksia  Kiiskisten sukuseuran perustamisesta ja kaikkien Kiiskisten historian tutkimisesta. Taustalla oli Kiiskilänniemen väestä vuonna 2007 tehty tutkimus vuodesta 1700 nykypäivään asti. Tiedossa oli suvun laaja levinneisyys koko Suomeen ja vähän ulkomaillekin. Vuonna 2018 perustettiin  Facebook-ryhmä kartoittamaan Kiiskisten halukkuutta sukuseuran perustamisesta ja mahdollisen sukukirjan teettämisestä. Facebookissa innostus asiaan oli suurta ja sieltä saadun palautteen pohjalta kannatti lähteä perustamaan seuraa. Lisäksi hanketta pohjustanut Harri Kalevi Kiiskinen lähetti paperikirjeet noin 800:lle Kiiskiselle, mutta niiden vastausprosentti jäi alhaiseksi. 

Kesäksi 2018 päätettiin järjestää yhteinen sukuhaarojen tapaaminen Mikkelin Kyyhkylän kartanoon. Ilma suosi, talon palvelut toimivat hyvin ja osallistujat olivat innostuneita hankkeesta. Osa jäi vielä yöksikin ja pieni ryhmä teki aamulla kotiseuturetken suvun kantapaikoille kuten Juvan Kiiskilänniemeen ja Rantasalmen Kiiskilänniemeen (nyk Pappilanniemi). Lopputulos tästä sukutapaamisesta oli, että Mikkelin Kyyhkylässä perustettiin 7.7.2018 Kiiskisten sukuseura 140 henkilön voimin.

Perustamiskokouksen koollekutsujan Harri Kalevi Kiiskisen tervetulotoivotus, kuva Juha Isopahkala 2018

Sukuseuran ajatuksena oli, että hallituksessa olisi edustajia jokaisesta sukuhaarasta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Harri Kalevi Kiiskinen Juvan Kiiskilänniemen haarasta. Kaikista sukuhaaroista saatiin edustaja hallitukseen. Ulkopuolisina toimihenkilöinä olivat sihteeri Marja Ikonen ja Harrin puoliso Arja-Leena Kiiskinen jäsenrekisterinhoitajana toimien myös julkaisutoimikunnassa, Facebookin moderaattorina ja Instagramin ylläpitäjänä. Kokouksessa läsnä olleet sukuhaarat (Juva, Kerimäki, Joroinen, Paihola, Pielinen ja Iisalmi) päättivät teettää sukukirjat sukututkija Ari Kolehmaisella, Suku- ja historiapalvelu Menneen Jäljet-yrityksestä. Kolehmainen piti sukutapaamisessa esitelmän Kiiskisten historiasta.

Aloitusvuodet olivat toimeliaita ja pidimme esimerkiksi sukuseminaarin, minkä suosio oli hyvä. Pielisen ja Iisalmen haarat pitivät kesätapaamiset alueidensa suvuille samana päivänä. Suunnitteilla oli myös Paiholan haaran kesätapaaminen suvun kantatalossa. Sitten tulikin korona. Sukuseuran ajatuksena oli, että tällaisia kesätapaamisia eri haarat voisivat pitää keskuudessaan. Näillä eväillä sukuseuran toiminta saatiin alkutaipaleelle.

Harri Kalevi Kiiskinen